Gabion ป้องกัน จ.สระบุรี

งานป้องกันการกัดเซาะจากน้ำป่าไหลหลากในหน้าฝน สำหรับที่ดินที่ติดลำน้ำ เรารับออกแบบและรับเหมาติดตั้งโดยใช้หินในพื้นที่เดิมและหินโรงโม่ในการติดตั้งร่วมกันเพื่อลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้