Gabion ป้องกัน โรงงานแปรรูปไม้ จ.สุราษฎร์ธานี

กำแพงกันดิน สำหรับงานที่ต้องการพื้นที่ถนนเพิ่มในโรงงาน ลูกค้าต้องการขยายถนนให้กว้างขึ้นจนถึงสุดเขตพื้นที่ดิน โดยใช้กล่องเกเบี้ยทำเป็นกำแพงกันดินและเติมดินพร้อมบดอัดถนนก่อนที่ชั้นบนสุดจะเทพื้นคอนกรีต

งานนี้เราออกแบบและรับเหมาติดตั้งให้ทั้งหมด