Gabion ตกแต่ง โชว์รูม ซ.พระราม9

กำแพงเกเบี้ยน สำหรับตกแต่งหน้าร้านโชว์รูมแบรนด์เสื้อผ้า
เมื่อปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ก็ทำให้เป็นสถานที่ดึงดูดและน่าสนใจได้ดี