เกี่ยวกับเรา

Gabion 82

Gabion82 เกิดจากการทำงานด้านการขุดลอก แม่น้ำ ลำคลอง และการทำเขื่อน ให้กับหน่วยงานรัฐบาล ของบริษัทในเครือ ซึ่งปัจจุบันเราได้เล็งเห็นว่างานประเภทนี้ หน่วยงานเอกชนเองก็มีความต้องการเช่นกัน เราจึงได้พัฒนาทีมงานสำหรับให้บริการกับหน่วยงานเอกชนเพิ่มขึ้น

Gabio82 จึงได้พัฒนารูปแบบในการผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานเอกชนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านงานออกแบบ การผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงงานติดตั้งและให้คำปรึกษาต่างๆ ตลอดจนส่งงานแล้วเสร็จสมบูรณ์และนี้จึงเป็นที่มาของ Gabion82 เพื่อทำงานเฉพาะทาง ผลิตและจำหน่ายกล่องเกเบี้ยนให้กับเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและกรมต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหน่วยรัฐบาลและเอกชน

Gabion82 รับงานเฉพาะทางได้แก่ การป้องกันตลิ่งจากน้ำกัดเซาะ,ป้องกันคลื่นริมทะเล,การป้องกันการถล่มของพื้นที่ลาดชันตามแนวดินและภูเขา,กำแพงกันดิน รวมถึงงานขุดลอกแม่น้ำ,ลำคลอง,ฝาย และงานสร้างบ่อกักเก็บน้ำ,บ่อขยะ เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังรับผลิตและติดตั้ง กำแพงเรียงหิน โดยใช้วัสดุที่เป็นลวดที่มีช่องตาข่ายสี่เหลี่ยม สำหรับงานตกแต่งกำแพง เพื่อความสวยงามอีกด้วย

หากคุณกำลังมองหาวัสดุหรือผู้รับเหมาติดตั้ง สำหรับงานดินทั้งหมด

Gabion82 เรายินดีให้บริการ