แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Nonwoven Geotextile)

– ใช้สำหรับแยกชั้นดิน การป้องกันดิน การกรองวัสดุ การควบคุมการกัดเซาะ การระบายน้ำ และการเสริมกำลังวัสดุ

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Nonwoven Geotextile) ทำมาจากเส้นใยโพลีโพรพิลีน Polypropylene ชนิดไม่ถักทอ (Needle Punch Nonwoven)

ขนาดสินค้า : 4×100 เมตร (400 ตารางเมตร/ม้วน)