แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL – Geosynthetic Clay Liner

– วัสดุสังเคราะห์ป้องกันของเหลวซึมผ่านคุณภาพสูงเหมาะสำหรับงานปูบ่อน้ำและบ่อขยะ

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) เป็นวัสดุที่มีการซึมน้ำผ่านได้น้อย ทำหน้าที่ป้องกันของเหลวซึมผ่าน โดยจะถูกติดตั้งลงไปที่ก้นบ่อดินหรือบ่อคอนกรีต เพื่อแยกชั้นของเหลวไม่ให้ซึมลงไปสู่ชั้นด้านล่าง
ใช้งานลักษณะเช่นเดียวกับ HDPE Sheet ถ้าหาก HDPE Sheet เกิดการฉีกขาดจะไม่สามารถอุ้มน้ำได้อีก แต่ GCL นั้นมีลักษณะเป็นดินเหนียวอยู่ภายใน หากมีการฉีกขาด ดินเหนียวเหล่านี้สามารถไหลมาอุดรูรั่วในตัวของมันเองได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุง

GCL ผลิตจากวัสดุเบนโทไนท์ ( bentonite ) และมีชั้นของแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ (Woven) และแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Non-Woven) เป็นตัวประสานและยึดติดกันกับด้าย ( Needle – Punched )

ลักษณะการใช้งาน : ส่วนใหญ่จะใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์,บ่อเลี้ยงปลา,บ่อน้ำในสนามกอล์ฟ,บ่อขยะ,อ่างเก็บน้ำ,คลองและแหล่งน้ำอื่นๆ

ขนาดสินค้า 4.5×30 เมตร/ม้วน (135 ตารางเมตร/ม้วน)