กำแพงเกเบี้ยน (Gabion Wall)

– สำหรับงานตกแต่ง ข้อสังเกตคือ ช่องตาข่ายจะมีลักษณะเป็นช่องตาข่าย “สี่เหลี่ยม”

กำแพงเกเบี้ยน (Gabion Wall) เป็นวัสดุใช้สร้างกำแพงเรียงหิน สำหรับงานตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ ทำมาจากเหล็กคุณภาพที่จะไม่ทำให้เกิดสนิม โดยธรรมชาติลวดจะเป็นสีเงิน
gabion82 ของเราสามารถผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ และยังสามารถเปลี่ยนสีของเหล็กจากสีเงินเป็นสีอื่นๆตามต้องการได้อีกด้วย

ลักษณะการใช้งาน : กำแพงหินเพื่อทำเป็นกำแพงบ้าน กำแพงแบ่งสัดส่วนการใช้สอยของพื้นที่ กระถางต้นไม้ หรือจะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะและเก้าอี้นั่งในสวนหย่อมก็ได้