กล่องเกเบี้ยน (Gabion Box)

– สำหรับงานป้องกัน ข้อสังเกตคือ ช่องตาข่ายจะมีลักษณะเป็นช่องตาข่าย “หกเหลี่ยม”

กล่องเกเบี้ยน (Gabion Box) เป็นวัสดุใช้ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน การพังทลายของพื้นที่ลาดชัน ทำมาจากลวดชุบสังกะสี หรือลวดหุ้มพีวีซี

การใช้งานต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยม ณ สถานที่ติดตั้ง โดยใช้ลวดพันยึดติดกันไว้แล้วทำการบรรจุหินที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องตาข่ายเล็กน้อย

ลักษณะการใช้งาน : งานป้องกันการกัดเซาะและเสริมเสถียรภาพของตลิ่งแม่น้ำหรือกันคลื่น งานป้องกันดินพังทลาย งานป้องกันและรักษาหน้าดิน เป็นต้น