สินค้ามีทั้งหมด

01

กล่องเกเบี้ยน
(Gabion Box)

– สำหรับงานป้องกัน
ดูรายละเอียด

02

กำแพงเกเบี้ยน
(Gabion Wall)

– สำหรับงานตกแต่ง
ดูรายละเอียด

03

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ
(Nonwoven Geotextile)
ดูรายละเอียด

04

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL
– Geosynthetic Clay Liner
ดูรายละเอียด